Adrian Dumitru Tanțău

Prof. univ. dr. dr.

Alina Mardari

Lect. univ. dr.

[…]

Anca Dachin

Prof. univ. dr.

Aureliana Roman

Conf. univ. dr.

Cătălina Chinie

Asist. univ. dr.

Corina Pelău

Prof. univ. dr.

Dan Schawlowski

Drd.

[…]

Dana Maria Boldeanu

Conf. univ. dr.

Iulian Întorsureanu

Conf. univ. dr.

Laura Țibulcă

Conf.univ.dr.

Lora-Dagmar Constantinescu

Lect. univ. dr.

[…]

Marieta Olaru

Prof. univ. dr.

Mihaela-Cornelia Dan

Prof. univ. dr.

[…]

Petre Caraiani

Lecturer - FABIZ

Roxana Clodnițchi

Lect. univ. dr.

Simona Goia

Conf. univ. dr.

[…]

Stere Stamule

Asist. univ. dr.

Tănase Stamule

Conf. univ. dr.

Vasile Alecsandru Strat

Conf. univ. dr.

Vlad Roșca

lect.univ.dr.

[…]