Ger bachelor

All Study Bachelor Ger bachelor
ID Course Name Duration Start Date
ERP Systeme 1 September 30, 2019
Betriebswirtschaft 14 Wochen September 30, 2019
Wirtschaftsrecht 1 September 30, 2019
Statistiken für Unternehmen 14 Wochen September 30, 2019
Allgemeine Finanzen 14 Wochen September 30, 2019
Mikroökonomie 14 Wochen September 30, 2019
Makroökonomie 1 February 17, 2020
Angewandte Mathematik in der Wirtschaft 1 September 30, 2019